Cách sắp xếp thứ tự ABC trong Excel Nhanh nhất

  Trong bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách xếp tên theo thứ tự a b c trong excel, thao tác để sắp xếp thứ tự ABC trong Excel Nhanh nhất. Bạn cùng theo dõi cụ thể như sau nhé.

Cách sắp xếp thứ tự ABC trong Excel


  Bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo cột, hàng trong Excel theo thứ tự hay cách xếp tên theo thứ tự a b c trong excel, cách sắp xếp tên theo số thứ tự trong Excel các thao tác này khá đơn giản. Bạn có thể sắp xếp theo thứ thự theo cột, hoặc theo hàng trong Excel, ngay trong các nội dung chia sẻ sau. 

Thông tin:Sắp xếp theo ABC trong Excel
Chuyên mục:Kiến thức Excel
Hỗ trợ:Trực tiếp
Thao tác:Phím tắt hoặc bàn phím
Thời gian:1-2 phút

1. Cách sắp xếp thứ tự bảng chữ cái một cột trong Excel

  Quy tắc xếp tên theo ABC đsắp xếp dữ liệu từ A đến Z (giảm dần) hoặc Z thành A (tăng dần) trong một cột, hãy sử dụng tùy chọn sắp xếp nhanh của Excel. Tùy chọn này cũng di chuyển dữ liệu có liên quan trong các cột khác để bảng của bạn vẫn nguyên vẹn.

  Cách xếp tên theo thứ tự a b c trong excel để bắt đầu, hãy mở bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel . Trong bảng tính, hãy nhấp vào tiêu đề của cột mà bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái.

Chọn một cột trong Excel.

Trong ruy-băng của Excel ở trên cùng, hãy nhấp vào tab "Dữ liệu".

Nhấp vào tab "Dữ liệu" trong Excel.

  Trong tab "Dữ liệu", dưới phần "Sắp xếp & Bộ lọc", bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn để sắp xếp dữ liệu của mình theo thứ tự bảng chữ cái

  Cách sắp xếp tên theo số thứ tự trong Excel của bạn từ A đến Z, hãy nhấp vào biểu tượng “AZ”. Để sắp xếp dữ liệu của bạn từ Z thành A, hãy nhấp vào biểu tượng “ZA” tại mục dữ liệu " Data".

Nhấp vào tùy chọn sắp xếp "AZ" hoặc "ZA" trong Excel.

  Cửa sổ “Cảnh báo sắp xếp” sẽ mở ra. Cửa sổ này gợi ý rằng bạn cho phép Excel điều chỉnh dữ liệu trong các cột khác để dữ liệu của bạn vẫn nguyên vẹn. Bật tùy chọn “Mở rộng lựa chọn” và sau đó nhấp vào “Sắp xếp”.

Bật "Mở rộng lựa chọn" và nhấp vào "Sắp xếp" trong cửa sổ "Cảnh báo sắp xếp" trong Excel.

  Và ngay lập tức, Excel sẽ sắp xếp dữ liệu của bạn theo thứ tự bảng chữ cái trong bảng tính của bạn.

Một cột được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel.

2. Cách sắp xếp thứ tự chữ cái một hàng trong Excel

  Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái trong một hàng trong Excel, bạn sẽ phải định cấu hình một tùy chọn bổ sung.

  Để làm như vậy, trước tiên, hãy khởi chạy bảng tính của bạn bằng Microsoft Excel.

  Trong bảng tính, hãy chọn toàn bộ bảng có dữ liệu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Không chọn bất kỳ tiêu đề bảng nào. Trong bảng tính sau, chúng tôi sẽ không chọn “Tên”, “Tuổi”, “Thành phố”“Quốc gia” vì chúng là tiêu đề bảng.

Cách sắp xếp thứ tự ABC trong Excel

  Trong ruy-băng của Excel ở trên cùng, hãy nhấp vào tab "Dữ liệu".

Nhấp vào tab "Dữ liệu" trong Excel.

  Trong tab “Dữ liệu”, bên dưới phần “Sắp xếp & Bộ lọc”, hãy nhấp vào “Sắp xếp”.

Nhấp vào "Sắp xếp" trong phần "Sắp xếp & Lọc" của tab "Dữ liệu" trong Excel.

  Trong cửa sổ “Sắp xếp” mở ra, ở trên cùng, hãy nhấp vào “Tùy chọn”.

Nhấp vào "Tùy chọn" trên cửa sổ "Sắp xếp" trong Excel.

  Bạn sẽ thấy hộp “Tùy chọn sắp xếp”. Tại đây, chọn “Sắp xếp từ trái sang phải” và nhấp vào “OK”.

Chọn "Sắp xếp Trái sang Phải" và nhấp vào "OK" trong hộp "Tùy chọn Sắp xếp" trong Excel.

  Quay lại cửa sổ “Sắp xếp”, nhấp vào menu thả xuống “Sắp xếp theo” và chọn hàng bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Sau đó, nhấp vào menu thả xuống “Đặt hàng” và chọn phân loại “A đến Z” hoặc “Z đến A”.

  Cuối cùng, ở cuối cửa sổ “Sắp xếp”, hãy nhấp vào “OK”.

Định cấu hình các tùy chọn sắp xếp trên cửa sổ "Sắp xếp" trong Excel.

  Và ngay lập tức, Excel sẽ sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái dữ liệu đã chọn trong bảng tính của bạn.

Một hàng được xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel.

  Xem thêm:


  Trên đây là cách sắp xếp thứ tự ABC trong Excel nhanh nhất, bạn hãy thực hiện ngay theo hướng dẫn nhé.

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: