Cách chọn nhiều ô trong Excel, Chọn ô không liền kề Excel

 Cách chọn nhiều ô không liền kề trong Excel như thế nào? Chọn vùng dữ liệu trong Excel bảng phím tắt ra sao? Và thông tin chọn nhiều đối tượng trong Excel sẽ được chỉ cho bạn trong bài viết.
  Bạn cần tìm hiểu làm thế nào để chọn nhiều ô trong Excel thì xem ngay các bước sau đây.

Cách chọn nhiều ô không liền kề trong Excel


  Chọn ô là một kỹ năng quan trọng trong Excel. Hầu như tất cả thông tin trong Excel được lưu trong một ô hoặc phạm vi ôvì vậy trước khi bạn có thể nhập, chỉnh sửa hoặc định dạng văn bản, trước tiên bạn cần biết cách chọn một ô hoặc phạm vi ô.

Thông tin:Chọn nhiều ô trong Excel
Chuyên mục:Kiến thức Excel
Hỗ trợ:Trực tiếp
Thao tác:Tại trang tính
Thời gian:1-2 phút

  Chọn ô trong Excel có nhiều loại hình như chọn một ô, chọn hàng, chọn nhiều hàng, chọn nhiều ô không liền kề... vì vậy có thao tác khác nhau, cụ thể nội dung bạn xem từng mục như sau.

1. Chọn một ô trong Excel.

  Chọn một ô trong Excel thật dễ dàng, Bạn chỉ cần Bấm vào ô bạn muốn chọnĐể xem ô nào được chọn, hãy nhìn vào số cột và ký tự hàng được tô bóngBạn cũng có thể xem ô nào được chọn bằng cách nhìn vào hộp tên.
Chọn một ô

2. Chọn hàng trong Excel.

  Để thực hiện chọn hàng trong Excel chỉ việc Bấm vào tiêu đề cho hàng bạn muốn chọn. Còn để chọn một số hàng trên Excel, hãy nhấp và kéo từ tiêu đề hàng đầu tiên đến tiêu đề hàng cuối cùng.

  Bạn cũng có thể chọn nhiều hàng bằng cách chọn tiêu đề hàng, nhấn và giữ phím Shift , sau đó nhấn phím mũi tên Lên hoặc Xuống để chọn các hàng bổ sung.

Chọn hàng trong Excel

3. Chọn cột trong Excel

  Thực hiện chọn cột trong Excel bằng cách Bấm vào tiêu đề cho cột bạn muốn chọn. Để chọn một số cột trên Excel, hãy nhấp và kéo từ tiêu đề cột đầu tiên đến tiêu đề cột cuối cùng.
  Bạn cũng có thể chọn nhiều cột bằng cách chọn tiêu đề cột, nhấn và giữ phím Shift , sau đó nhấn phím mũi tên Trái hoặc Phải để chọn các cột bổ sung.

Chọn cột

4. Chọn một phạm vi ô Excel.

  Chọn một phạm vi ô Excel là một nhóm các ô trải rộng trên nhiều hàng hoặc cột. Bấm vào ô đầu tiên bạn muốn đưa vào phạm vi của mình. Kéo đến ô cuối cùng bạn muốn đưa vào phạm vi của mình.
  Bạn cũng có thể chọn một dải ô bằng cách chọn ô đầu tiên của dải ô, nhấn và giữ phím Shift và chọn ô cuối cùng của dải ô.

Chọn một phạm vi ô

5. Chọn toàn bộ Trang tính Excel.

  Bạn thậm chí có thể chọn toàn bộ trang tính trong Excel bằng cách Nhấp vào nút Chọn tất cả  hoặc Nhấn Ctrl + A lúc này Excel chọn toàn bộ trang tính.

  1. Chọn Toàn bộ Trang tính

6. Chọn các ô không liền kề trong Excel.

  Tất cả các phương pháp chọn trước đó có thể được sử dụng để chọn các ô liền kề hoặc cạnh nhau. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cần phải chọn nhiều ô hoặc phạm vi ô được phân tách. Đây là cách để làm điều đó ...
  Cách chọn các ô không liền kề trong Excel bạn Bấm vào ô đầu tiên hoặc phạm vi ô. Sau đó giữ phím Ctrl và chọn bất kỳ ô hoặc dải ô không liền kề nào cần lấy thông tin.
Chọn các ô không liền kề trong Excel

  
  Trên đây là nội dung hướng dẫn cách chọn ô và phạm vi nhiều ô không liền kề trong Excel, tất cả đều rất dễ hiểu, bạn hãy thực hiện và chia sẻ ngay cho bạn bè cùng biết nhé.


Từ khoá liên quan:
Cách chọn nhiều ô không liền kề trong Excel 
Chọn vùng dữ liệu trong Excel bảng phím tắt 
Chọn nhiều đối tượng trong Excel 
Cách chọn vùng dữ liệu trong Excel 
Cách chọn nhiều khối trong Excel 
Chọn vùng hiển thị trong Excel 
Chọn những ô có dữ liệu trong Excel 
Để chọn các ô không liền tiếp
Cách bôi đen 2 cột cách nhau trong ExcelMới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: