Cách tính Tổng và Trung bình cộng trong Excel Nhanh nhất

  Bạn đang muốn tìm công thức tính tổng trong Excel, muốn biết cách tính trung bình cộng trong Excel, Công thức tính giá trị trung bình trong thống kê, Cách tính điểm trung bình môn trong Excel ra sao?
  Bài viết sẽ chỉ ngay cho bạn cách biết Hàm tính tổng trong excel, Hàm tính trung bình cộng Excel nhanh nhất, cùng theo dõi nào.

Cách tính Tổng và Trung bình cộng trong Excel

  Một trong những hàm Excel phổ biến là hàm SUM, hàm này tính tổng các giá trị trong một dải ô. Ví dụ: công thức = SUM (A2: A10) tổng các giá trị trong phạm vi ô A2: A10. Hàm AVERAGE tương tự như hàm SUM, ngoại trừ hàm tìm giá trị trung bình trong một phạm vi ô.

A. Hàm tính tổng trong Excel.

  Cách tính tổng trong Excel là sử dụng hàm Sum, đây là một công thức phổ biến sẽ cho ra kết quả tổng của các giá trị số liệu chính xác và nhanh nhất.

Tạo một công thức tính tổng excel rất đơn giản.

  1. Bấm vào ô mà bạn muốn tổng xuất hiện.
  2. Nhấp vào nút AutoSum .
  3. Nếu cần, hãy chọn các ô bạn muốn tính tổng. Excel sẽ tự động chọn phạm vi ô mà nó cho là bạn muốn tổng, nhưng nếu phạm vi này không chính xác, bạn có thể chọn phạm vi ô chính xác.
  4. Bấm Enter hoặc nhấn phím Enter .
Hàm tính tổng trong Excel

  Bạn cũng có thể tính tổng trong excel bằng phím tắt Alt + = rất nhanh và hiệu quả.
  Phạm vi ô được tính tổng sẽ có kết quả trong ô. Nếu bạn thay đổi một giá trị trong phạm vi được tổng hợp, công thức sẽ tự động cập nhật để hiển thị tổng mới.

Cách tính tổng trong excel

Nên xem:


B. Cách tính trung bình cộng trong Excel.

  Cách tính trung bình cộng trong Excel bạn hãy dùng Hàm AVERAGE hoạt động giống như hàm SUM, ngoại trừ hàm tìm giá trị trung bình của một dải ô.
  1. Bấm vào ô mà bạn muốn giá trị trung bình xuất hiện.
  2. Nhấp vào mũi tên danh sách nút AutoSum .
  3. Chọn Trung bình . Nếu cần, hãy chọn các ô bạn muốn tính tổng.
  4. Bấm Enter hoặc nhấn phím Enter .
Cách tính trung bình cộng trong Excel

  Giá trị trung bình của phạm vi ô được hiển thị trong ô.

Hàm tính trung bình cộng trong Excel

Xem ngay:

  Trên đây là thông tin cách dùng công thức tính Tổng và Trung bình cộng trong Excel, bạn nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé. Chúc bạn thành công.

Từ khoá liên quan:
Cách tính trung bình cộng trong Excel 
Công thức tính giá trị trung bình trong thống kê 
Cách tính điểm trung bình môn trong Excel 
Công thức tính trung bình cộng 
Tính điểm trung bình trong Excel
Công thức tính tổng trong Excel
Cách tính tổng trong Excel hàng ngangMới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: