Cách sử dụng các hàm MIN và MAX trong Excel

  Hàm MAX trong Excel dùng để làm gì? Cách sử dụng Hàm Min trong Excel có tính năng ra sao? Trong bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Hàm Max, Hàm Min Excel hiệu quả nhất.

Hàm MIN và MAX trong Excel

  Hàm MIN, MAX trong Excel là hàm để tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất trong vùng dữ liệu, có thể cả bảng tính hoặc chỉ 1 vùng dữ liệu nhất định. Cách sử dụng hàm Min và hàm Max trên Excel rất đơn giản.

A. Hàm MAX trong Excel là gì?.

  Hàm MAX trong Excel là hàm có thể cho bạn biết giá trị số lớn nhất trong một dải ô, vùng dữ liệu là bao nhiêu. Cú pháp sử dụng hàm Max là =MAX (Number 1, Number 2,…). Hàm sẽ trả về giá trị cao nhất trong bảng dữ liệu mà người dùng chỉ định.
  1. Bấm vào ô mà bạn muốn thêm công thức.
  2. Nhấp vào mũi tên danh sách nút Tổng .
  3. Chọn MaxNếu cần, hãy chọn phạm vi ô mong muốn.
  4. Bấm Enter hoặc nhấn phím Enter .
Hàm MAX trong Excel

  Excel sẽ thêm công thức MAX và hiển thị số lớn nhất từ ​​phạm vi được chỉ định.

Hàm MAX Excel


2. Hàm MIN trong Excel.

  Hàm MIN trong Excel là hàm trả về giá trị số nhỏ nhất trong một dải ô hay vùng dữ liệu. Cú pháp dùng hàm Min là =Min (Number 1, Number2,….). Hàm sẽ trả về giá trị thấp nhất trong vùng dữ liệu.
  1. Bấm vào ô mà bạn muốn thêm công thức.
  2. Nhấp vào mũi tên danh sách nút AutoSum .
  3. Chọn MinNếu cần, hãy chọn phạm vi ô mong muốn.
  4. Bấm Enter hoặc nhấn phím Enter .
Hàm MIN trong Excel

  Excel sẽ thêm công thức MIN và hiển thị số nhỏ nhất từ ​​phạm vi được chỉ định.

Công thức MIN Excel

Xem ngay:

  Trên đây là thông tin cách sử dụng các hàm MIN và MAX trong Excel, bạn hãy like và chia sẻ ngay cho bạn bè cùng biết nhé. Chúc bạn thành công.

Từ khoá liên quan:
Hàm MAX trong Excel dùng để làm gì 
Hàm MAX có điều kiện trong Excel 
Tìm 10 giá trị lớn nhất trong Excel 
Lọc 10 giá trị lớn nhất trong Excel 
Tìm giá trị lớn nhất có điều kiện trong Excel
Cách dùng hàm Min, Max trong Excel
Hàm MAX trong Excel
Hàm MIN trong Excel


Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: